KoiKoi > Kulturen > Landet og folket

Landet

Koi-dalen ligger midt i landet Ankoi bruker. Man kan gå i mange dager og netter fra Koi før man nærmer seg Fremmedes land. Mot nord og øst finnes høye fjell og dype daler. Mot sør og vest finnes vann og havet. Over alt er det elver og vann. Landet er rikt på trær og planter og dyr, men det er også mye myr og stein.

Fremmede utenfor landet

Det bor ulike slags fremmede langs grensene. Noen handler vi med, noen kriger vi med. For det meste prøver vi å unngå dem, og de prøver å unngå oss.

Mest kontakt har vi hatt med Svartbjørnfolket, en gruppe fremmede i nord, vest for de store fjellene. De lager fæle fremmede lyder, og går på Ankois land for å stjele byttet vårt og drepe barna våre. Vi har hatt mange krigkrig med dem, men også lange perioder med fred og gaver. Freden har man sikret ved å bytte folk - noen av oss har gått til dem, noen av dem til oss.

Noen i Ravnfam og Bjørnefam var en gang svartbjørnfolk som sluttet å være, og ble til som mennesker ved å bli tatt opp i fam. De snakker ikke Språk så godt.

Dyrdyr vi deler landet med

Her er elg og hjort og rådyr, røyskatt, villsvin og grevling, bjørn og ulv, jerv og gaupe. Av fugler finnes det Ravn og Kråke, Tiur og Rype, Ugle og Snøugle, Due og mange slags småfugl. De store rovdyrene - Bjørn, Ørn, Ulv og Gaupe - jakter ikke oss, og vi jakter ikke dem. Jerven jakter våre spebarn, og derfor jakter vi jerven.

Når vinter nærmer seg kommer flokkene av reinrein til vårt land. Det er god jakt! Før vårkwath har blitt for mektig reiser reinrein nordover igjen.

Ved havet og holmene i det finnes sel og oter, fiskisk, og måke. Store Svartfisk (spekkhogger) er farlig, og bringer ulykke. I Koi-dalen bor mange musmus og elgelg. Kanin, ekorn og hare møter man over alt der folk ferdes.

Reisen til Koi

Hvert annet år, etter at Kuldekwath har reist, og når de lyseste dagene er nær, lar vi landet i fred. Ankoi-folket reiser til dalen Koi for å feire KoiKoi. Spebarn og barn kan ikke reise til Koi. Bare barnbarn som er klar til å gå til MannRit, KvinnRit eller NukRit får lov å bli med. De andre blir igjen i famens siste leir hvor de blir passet på av en voksen eller de eldste barna.

helleristning av folk

Famene i Ankoi-Folket

Folket på Koi

På Koi bor aldmann, aldkvinn og mange nuknuk. De gir offer til vindkwath, hjelper ald, og får hjelp av ald til vann og ild. De tre aldnuknuk - Latter, Storm og Skodde - har mye ansikt, og påser at de store Rit på KoiKoi gjøres som de skal.

Bever

Bever er den største famen, og en famen med mye ansikt. Mange andre Ankoi ser opp til dem. De følger sin Beverkwath i å reise langs elvene mellom Koi-dalen og østover, arbeide flittig, og holde seg så lenge som mulig på ett sted. De samarbeider tett, og deler alt - også sorgen og ilden. De har en egen stil på ansiktsmaling, og maler seg også til hverdags. Du kan lese mye i en Bevers ansiktsmaling.

Til KoiKoi har de med seg tre barn, to nykvinn og en nymann. Søsknene Ek (Susanne G.) og Vak (Anders H.) har vært Stormann og Storkvinn så lenge noen kan huske. Det er to nuk i beverfam, og gode kwath har fulgt dem.

De snakker Språk på det karakteristiske Beverviset (svensk).

> Alt om Beverfam

Bjørn

Bjørnekwath beveger seg langt og spiser alt. Hen er vanskelig å tirre, men en mektig og fryktinngytende kriger når hen først er sint. Bjørnefam er en av de større famene. De lever mye av laks og bær, er dyktige tørkere og røykere, og kaller vintertiden for å “gå i hi”. De reiser typisk mellom områder syd for Koi og mot fjellene i nord.

Famen domineres av to søstre - Flint og Aske (Hanne G. og Anita M.A.) - som er notorisk vanskelige å ha med å gjøre. Gamle Evje (T. Mørkrid) vil for første gang delta på KoiKoi som Stormann. Storkvinn Never er igjen i leiren, og har bedt Flint og Aske om å fungere som Storkvinn i hennes sted. De reiser til KoiKoi med hele fire barnbarn, en nymann og en nykvinn.

De har hatt både krig og fred med Svartbjørnfolket, og tre av Bjørnefam var en gang Svartbjørnfolk.

> Alt om Bjørnefam

Ravn

I kwath-tid brente Ravnkwath seg selv sort og hes for å bringe ilden i gave til Koi. Ravnfam følger famkwathens offer: de forfølges av vonde kwath, av ulykke og sykdom og død, og de forteller med tungsindig alvor at de bærer denne ulykken på Ankoi-folkets vegne. For de vonde kwath som følger Ravnefam, ville ellers ha gått til andre fam. De reiser mot vest og nord.

De er høylydte og lite samordnede. Undet KoiKoi ser man ofte Ravnene fly fra leir til leir, hver for seg. Er det mange av dem på et sted, blir det støy. Også Ravnefam har to nuk. Deres Storkvinn heter Lys (Ida T.), og deres Stormann er Tidevand (Mads H.). To av Ravnefam var en gang Svartbjørnfolk. Tre barnbarn følger med dem til årets KoiKoi, og famen har også en nymann og en nykvinn.

Ravnefam har ofte tungt for å forstå andres ord, og snakker Språk på sin egen Ravnete måte, som mange har tungt for å forstå. (dansk)

> Alt om Ravnefam

Ørn

Som ørnen flyr ørnefam langt og bredt. De trives best i fjell og ved havet, og både kriger og handler flittig med Fremmede langs grensene til Ankois land. De er ofte bevæpnede, men er ikke spesielt hissige. Ørnefam lytter, og ser, og hviler. De er trygge, og stabile medlemmer av Ankoi-folket. De tar seg god tid på å lage og nyte maten. Siden de reiser mye og langt, over hele Ankois land, er det mange andre fam som møter dem ute i landet.

De trives dårlig i dalene, og på KoiKoi slår de leir ved den hellige vindplassen som har utsikt over Koi-dalen. Det sies at det var her Store Sortfugl bygde rede i Kwath-tid. Så lenge plassen brukes til å hedre Ørnekwath og Vindkwath, vil ikke Store Sortfugl komme tilbake.

Famen har for tiden ingen nuk. Bål (Linn E.P.) er ny Storkvinn og Sevje (Egil E.) har vært Stormann lenge. Til KoiKoi kommer de med ett barn, en nymann og hele tre nykvinn.

> Alt om Ørnefam

Villsvin

Sta som et villsvin, sulten som et villsvin. Men også varmt og hyggelig som villsvinredet. Villsvinfam er ikke så glad i å flytte på seg, og gjør det mest når de må - gjerne mot landene i sørøst. De er dårlige til å tørke og bevare - de fester når maten er fersk, og jakter og graver i snøen etter mat også på vinteren. De sover gjerne i klump, og er opptatt av lukt. Man kjenner dem lett igjen på maling/tattovering av villsvintenner.

En nuk, Sky, reiser med dem. Morild (Ane M.A.) er Storkvinn, og Brenning (Jørn S.) er Stormann. De har med seg ett barn. I Villsvinnfam er det en nymann og to nykvinn.

> Alt om Villsvinfam

Sel

Selfam bygger sine leire ved havet i sørvest, og reiser med kano. De lever av havets gaver og handler mye med fremmede langs kysten. Men spesielt lever de av å jakte selsel som deres Famkwath byr dem i store flokker. Selskinnet bruker de til alt. Bare om høsten og til KoiKoi reiser de innenlands.

De er en fruktbar, men liten fam. Stormkwath krever sine offer, og den fryktede Svartfisk (spekkhogger) velter kanoer og drukner folk. De har med seg rike gaver fra havet, og blir spesielt glad for å få horn i gave fra andre.

Skvalp (Thomas F.T.) er Stormann, og det ryktes at Storkvinn Gnistre nylig ble spist av Svartfisk. Selfam har ennå ikke funnet en ny Storkvinn. Nuken Plystre (Sunniva E.H.) reiser med dem. Famen teller en nymann, en nykvinn, og de har med seg et barn til KoiKoi.

> Alt om Selfam

Ugle

Denne famen spilles av arrangørene. De kommer til å være observatører og praktiske hjelpere, og vil hverken styre laiven eller ta aktivt del i det sosiale spillet.

Ugle er gammel. Hen skjuler seg i tretoppen. Man glemmer lett at Ugle er der, før Ugle plutselig sveiper ned på jakt. Ugle ser mye og husker mye, men det gjør ikke Ugle vis.

Uglefam er en døende fam. De hadde få barn, og ingen som ble voksne. Stormann og storkvinn har ikke latt noen nye bli tatt opp i famen i manns minne. De nålevende medlemmene (2-3 mann, 2-3 kvinn og en nuk) er alle så gamle at de nok egentlig burde gått til AldRit. De slår leir i områdene som er nærmest Koi-dalen, og er ofte å se på Koi også utenom KoiKoi. Tradisjonen er at Uglefam jakter villsvin og gir i gave til folket under KoiRit.

dekorasjon

ak