KoiKoi > Fakta

Visjon

Vi ønsker en rytmisk, syngende, symboltung fest som vil gi oss noe å reflektere over. Troen, språket og normene til Ankoi-folket er a) alle basert på virkelige forestillinger i virkelige samfunn, b) svært ulike det moderne Skandinavia. Det er store forskjeller mellom jeger-sankesamfunn. Vi har fokusert på ting som virker spesielt fremmede på oss, og som bryter med populære stereotyper om slike samfunn.

KoiKoi handler om store endringer i små liv: Om å bli voksen. Om å bli gammel. Å slutte å elske. Å finne ny kjærlighet. Fiendskap som begraves. Konflikter som oppstår. Bånd som brytes. Nye bånd som knyttes. Å gi liv. Å dø. Å miste seg selv i dansen og trommerytmene. Å finne seg selv i stillheten.

Å være menneske.

Dette foregår innenfor rammene av en seremoniell festival i et halv-nomadisk folk som i hovedsak lever av jakt og sanking. Mens de store overgangsritualene skal feires, på samme måte som sist, vil også ulike roller være på ulike reiser i løpet av de tre nettene KoiKoi varer. Noen reiser er ikke enkle, og involverer mange andre som mellommenn og ambassadører. Andre er svært personlige. Alle de små enkeltreisene bindes sammen av de store ritualene og av felles aktiviteter: Trommer og masker, morter og kokegroper. Dans, sang, feiring av tro og overtro, fortellinger, matsanking og matlaging og måltid.

dekorasjon

Påmelding

Hvordan blir jeg med?

 1. Vent til søndag 9. mars, 2014, kl.12:00. Da legger vi ut lenke til påmeldingsskjema her.
 2. Fyll ut påmeldingsskjemaet (interessmelding eller facebook-respons teller ikke).
 3. Du vil få epost om du har plass eller ikke. Vi sender disse minst en gang i uka, så det kan ta 0-7 dager å få bekreftet plassen.
 4. Har du fått plass: betal deltageravgiften, eller første avdrag, innen to uker
 5. Du vil bli tildelt en rolle og gruppering, og få navn og kontaktinformasjon til andre i samme gruppering. Alternativt kan man ved påmelding melde fra til arrangørene at man ønsker å spille i samme gruppering.
 6. Dere som er i samme gruppering oppfordres til å kontakte hverandre i forkant, og planlegge sammen
 7. Du vil motta mer informasjon om kulturen, praktisk, tips til utstyr, osv. Du vil også bli invitert til et par større møter i Oslo hvor vi sammen utvikler dans, musikk, seremonier og fortellinger.

Grupperingspåmelding

Om man ønsker å spille sammen med en gruppe mennesker man kjenner fra før, er det mulig å melde seg på som gruppe. Hver enkelt i gruppen må fylle ut påmeldingsskjema og betale, som normalt, men i tillegg bør èn fra gruppen sende inn et eget grupperingspåmeldingsskjema. En gruppe må være åpen for å inkludere spillere man ikke har møtt før.

Betaling/Frister

Plasser

KoiKoi har plass til maksimalt 120 deltagere. Blir det fler enn dette vil vi annonsere at laiven er full. Ved full laiv vil vi prioritere unge deltagere (under 26), folk med lite laiverfaring, og folk som bidrar til arrangementet ved å hjelpe arrangører og medspillere utover det normale.

Avmelding

Er det før 15. mai får du hele deltageravgiften tilbakebetalt. Mellom 15. mai og 15. juni vil du få 50% av deltageravgiften tilbakebetalt. Ved avmelding etter 15. juni vil du ikke få deltageravgiften tilbake. Evt. bankgebyr trekkes fra deltageravgiften ved tilbakebetaling. Det blir ikke mulig å "selge biletten sin" eller gi plassen sin til noen andre.

Aldri vært på laiv før?

Da er du ekstra velkommen! Om du har spørsmål, bare kontakt arrangørene. Du kan lese mer om laiv generelt her

Barn og ungdom

Ungdom mellom 12 og 16 er velkomne, men må spille sammen med verge/fadder.

Vær klar over at det vil være voksne tema på KoiKoi. Vi ønsker velkommen ungdom som vil være med på dette. Vi kommer ikke til å tilpasse temaene for å gjøre laiven "familievennlig".

Det er anledning til å ta med seg spebarn, forutsatt at man integrerer barnet i spill. Vær klar over at dette kan være krevende. Kontakt arrangørene om det er aktuelt for deg. Barn mellom 3 og 12 har ikke anledning til å delta.

Forberedelser

Ditt ansvar som spiller:

Vi anbefaler å planlegge sammen med din gruppering - ingen vits i at alle tar med seg hvert sitt kokekar.

Arrangørene skaffer:

Arrangørene bidrar med:

Bosted:

Hver gruppe vil få tildelt et sted å sove med tak og bålplass. Spillområdet har noen veldig pene gammer, men det er ikke nok til alle, så man må være forberedt på å sove i gapahuk.

Dersom din gruppering ønsker å sette opp en egen leirplass - fra grunnen av - er det et initativ vi ønsker velkommen. Arrangørene kan være behjelpelige med materialer.

Standard på utstyr

 • Det viktige er at det ser bra ut (primitiv estetikk), ikke at det er autentisk (arkeologisk gjenskapning).
 • Åpenbart moderne ting som soveposer må dekkes til så det blir usynlig for andre spillere
 • Teknologien er i utgangspunktet på steinaldernivå, men metallkniv er OK.
 • Tallerkener, kopper og spiseredskaper bør være i uglassert leire eller tre.
 • Grovt vevde tekstiler er OK, selv om de inneholder syntetiske stoffer.
 • Ingen klokker eller mobiltelefoner
 • Du trenger ikke håndsy dine egne sko...

Generelt bør ting se troverdige ut, på overflaten. Erfaringsvis vil noen spillere legge mye sjel og arbeid i at de også skal være troverdige, og eks. utøve historiske håntdverk, plukke mat i løpet av laiven, gå barbent og sove på skinnfell. Andre vil velge å dekke til liggeunderlag og sovepose med noen grove tekstiler, surre noen tekstiler rundt skoene, og ikke bruke mer tid på matlaging enn det nødvendige. Begge deler er OK - bare man er enig internt i sin gruppe.

Er du svensk lajvar så er dette sannsynligvis "lågstandard". Er du nordmann eller danske så har denne laiven middels-høye krav til kostymer og utstyr.

Vil du vite mer? NÅ? Du kan ta en titt på førsteutkastet til kostymekompendie, for en ide om hvor vi er på vei hen.

Spillstil

Realisme

Rolletolkninger bør være realistiske - dvs. være så tett som mulig på hele, ekte mennesker - heller enn karikerte eller overdrevne. Vi forventer at laiven spilles i samme tempo som det virkelige liv. Men naturligvis er dette tre viktige døgn for rollepersonene, og mer hektiske enn hverdagen.

Ingen pauser

Rollespillet pågår i utgangspunkt uten pause eller avbrudd fra start til slutt. Også om natten forventes man å være i rolle. Vil man hvile, så bør det skje ved at rollen hviler. Det vil ikke finnes noe "off-område", men det er så klart lov å ta en venn til side og snakke med dem utenfor rollen, eller ta en pause i spill sammen med andre for å løse konkrete problemer.

Ingen overraskelser

Alle viktige ting ved laivens design er presentert på disse websidene. Du kan dele alt du vet om rollen med andre spillere før spillet.

Lavt konfliktnivå

Laiven handler først og fremst om “hverdagslige” ting - å leve, å elske, å være ung, være gammel, relasjoner osv. osv. Og om mat, fest og seremonier. Det blir ingen revolusjoner, angrep fra andre folk og lignende.

Innhold

Roller

Hver spiller får en personlig, kort, stikkordspreget skreven rolle. Spilleren har selv ansvar for å videreutvikle rollen. Arrangørene er tilgjenglig for dialog om rollen

Vil du vite mer? Ta en titt på Kulturkompendiet (beta-versjon)

Medskapning

Den enkelte spiller eller gruppering oppfordres til å utvide rollen, gruppen og spilluniverset med egne ideer - både før laiven, og gjennom improvisasjon. Imidlertid bør man ikke improvisere fram ting som strider med eller som blir unntak fra det arrangørene har gitt som felles informasjon om kulturen. Alle roller tilhører Ankoi-folket. Hver gruppering (fam, aldersgruppe, kjønn) har en sterk og unik identitet - som spillere kan være med å skape - men tilhører samme kultur som de andre.

Spesielt troen er åpen for utvidelse i form av nye myter og fortellinger, nye sagnfigurer, og nye ritualer. Arrangørene beskriver ikke mer enn et minste felles multiplum.

Tro og overtro

Alle overnaturlige fenomen som skildres i KoiKoi vil være av en slik art at en skeptisk antropolog lett kunne forklart dem som "sosialt konstruerte". Men for rollene vil disse være sanne.

For eksempel vil "Kwath" (ånder, guder) være fysisk til stede på spillområdet. De fleste roller vil ikke se dem, men føle dem. En rolle som tar på seg en maske vil bli besatt av maskens kwath. I bestemte sammenhenger kan en gruppe eller et rom være i "kwath-tid", et rollespill-i-rollespillet som styres av drømmelogikk.n Om kulturelle tabuer brytes kan dette få en overnaturlig konsekvens i spillet.

Relasjonsspill

For en del roller vil KoiKoi handle om å finne seg til i en ny fam. Dette er sammenlignbart med ekteskap. De kulturelle normene er svært komplekse, og involverer alle i begge famer for å få til. Andre roller vil være ved å bytte status (barn->voksen, voksen->gammel), og dette vil henge sammen med relasjonsspillet.

Hevn og ære

Mord er utenkelig, men en sterk frykt for å "tape ansikt" kan sende roller ut i hevnspiraler som noen ganger blir voldelige, og oppta andre roller med å dysse ned konflikten.

Mat og matlaging

Ansvar for mat

 • Den enkelte spiller/gruppering er ansvarlig for å ta med seg nok å spise
 • Arrangørene ordner ett enkelt stort måltid i løpet av laiven
 • Hver fam (gruppering) oppfordres til å samarbeide om innkjøp og matlaging

Spesialdietter

Har du andre behov (e.g. veganer, matallergier) må du selv huske på disse når du pakker mat til laiven. Husk å si fra til din gruppering, om dere organiserer felles mat. I påmeldingsskjemaet kan du beskrive dine behov, men husk at dette bare gjelder det store fellesmåltidet.

Jakt

Det er ikke jaktsesong, og derfor ikke mulighet for jakt/fangst under laiven.

Fjørkrehold

 • Det er tillatt for roller bosatt på Koi å ta med seg levende høns og andre fjørkre
 • Det er tillatt å spise egg lagt av disse i løpet av spill.
 • Det er tillatt, fra arrangementets side, å slakte og spise fjørkre man selv eier.
 • Men: dette forutsetter at du har tidligere erfaring med hhv. hønsehold og slakt, kjenner og følger moderne regler og praksis for hygiene.

Sanking

Det vil være mulig å sanke matplanter i løpet av laiven. Om du ønsker å sanke i løpet av laiven, må du selv ta ansvar for å lære deg å gjenkjenne spiselige vs. uspiselige planter før laiven.

Alkohol

Det blir ikke alkoholserving under laiven. Ikke medbring moderne alkoholtyper, som ikke passer til settingen.

Annet

Nakenhet

Nakenhet / halvnakenhet kan forekomme. Dette er spillers eget valg, og ikke påkrevd eller forventet.

Foto / media

En designert fotograf vil ta bilder i løpet av laiven. Det er ikke tillatt for andre å ta bilder, video eller lydopptak mens laiven pågår. Etter laiven får du mulighet til å se bildene, og reservere deg mot publisering av bilder hvor du er klart identifiserbar. Spillers navn vil ikke opptre sammen med bilde av rollen.

Om vi får media på besøk vil vi i forkant spørre enkeltpersoner om det er greit at de tas ut av rolle for et intervju.

Språk

KoiKoi skrives på norsk, og gjennomføres etter norsk laivtradisjon. Andre skandinaviske språk vil snakkes i laiven. Disse vil representere dialekter av samme språk.

Lov og rett

Norsk lov gjelder, naturligvis, også på laiven. Det samme gjelder sunn fornuft.

dekorasjon